Arxiu d'etiquetes: PAU

Gràfica d’una funció a partir de la gràfica de la derivada

Teniu una funció definida per a  i sabeu que el gràfic de és de la forma (on i que . Dibuixeu raonadament un gràfic aproximat de f(x) indicant en quins punts hi ha extrems relatius. 

Publicat dins de 2n Batxillerat | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

Sistemes d’equacions lineals

Es considera el sistema , on a és un paràmetre real. Es demana: Discutir (no resoldre) el sistema en funció del valor d’a. Trobar la solució del sistema per a , si es pot.

Publicat dins de 2n Batxillerat | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Equació matricial

Considera les matrius i . Hi ha algun valor de per al que la matriu A no tingui inversa? Per a , resol l’equació matricial

Publicat dins de 2n Batxillerat | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Pendents de rectes tangents

Calcula els valors del paràmetre a perquè les tangents a la gràfica de la funció en els punts d’abscisses i  siguin perpendiculars. Pistes: Com es troba el pendent de la recta tangent a f en x=-1 i en x=-1? Si … Continua llegint

Publicat dins de 04 Batxillerat, 1r Batxillerat, 2n Batxillerat | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Matrius inverses

Aquí us deixo un bon problema sobre existència de matriu inversa.  Sigui una matriu quadrada que verifica l’equació , on representa la matriu identitat. Estudiar si existeix la matriu inversa de . En cas afirmatiu, expressar en funció de i … Continua llegint

Publicat dins de 04 Batxillerat, 2n Batxillerat | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari